Projekty i kosztorysowanie

Sporządzamy kosztorysy do Zamówień Publicznych nabazie KNR i Sekocenbud, w oparciu o ceny średnie robocizny, materiałów isprzętu oraz średnie narzuty kosztów ogólnych, kosztu zakupu i zysk,obowiązujące w regionie. Wykonujemy również przedmiary i kosztorysy zdostarczonych projektów budowlanych